Σφραγίδα-Λάβαρο

Καταστατικό

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Με τη συλλογική σύμβαση εργασίας καθορίζονται τα βασικά κατώτατα όρια των ημερομισθίων των ειδικοτήτων και κατηγοριών εργατοτεχνικών των καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας, στα οποία περιλαμβάνεται και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Διαμορφώθηκε στις 6 Απριλίου 2015 και υπογράφηκε αφενός απο τον Μπίτσιο Κωνσταντίνο, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου απο τους Λευτέρη Τράκα, Πρόεδρο και Νίκο Παραγγίνη, Γενικό Γραμματέα, εκπρόσωποι της ομοσπονδίας Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας.

Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.

Δείτε τη συλλογική σύμβαση εργασίας στον παρακάτω σύνδεσμο

Η συλλογική σύμβαση εργασίας σε μορφή pdf

 

Επικοινωνία

Σωματείο Εργαζομένων Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Καλαμάτας
Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας - Αριστομένους 
Τ 27210 28633
email: sekkalamata@gmail.com

 

Αποστολή Email

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Ασφαλιστικά Προγράμματα για τους εργαζομένους της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Προσφορές Καταστημάτων !