Το  Σωματείο ιδρύθηκε την υπ΄αριθμ. 1758 / 27-11-1914 , απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την επωνυμία «Σωματείον σιγαρομηχανών και Καπνεργατών».

Με τη υπ΄αριθμ. 1214/23-10-1930, απόφαση Πρωτοδικείο Καλαμάτας τροποποιήθηκε η επωνυμία σε «Σωματείο Σιγαροποιών και Καπνεργατών» .

Με την υπ΄αριθμ. 388/3-11-1930, απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας,  τροποποιήθηκε η επωνυμία σε «Σωματείο τεχνιτών βιομηχανίας Καπνού».

Με την υπ΄αριθμ. 131/17-2-1955, απόφαση Πρωτοδικείο Καλαμάτας, τροποποιήθηκε εκ νέου η επωνυμία του Σωματείου σε «Σωματείο Μισθωτών Βιομηχανίας Καπνού» .

Με την υπ΄αριθμ. 602/22-6-1972 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας τροποποιήθηκε και πάλι η επωνυμία του Σωματείο σε «Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Νομού Μεσσηνίας».

Τέλος το 1983 με το άρθρο 1 του Καταστατικού ορίζεται η τελική επωνυμία του Σωματείου σε « Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Καρέλια Καλαμάτας»   

Σκοπός του σωματείου είναι να συνενώσει όλους τους Εργατοϋπαλλήλους Καπνοβιομηχανίας Καρέλια σε ενιαία οργάνωση προς κοινή ενέργεια για την μελέτη, προστασία και προαγωγή των πνευματικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων αυτών.
 
Tο σωματείο δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπικό.

Λειτουργεί πάντα με βάση την σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ όλων των  εργαζομένων.

Μελετά τα προβλήματα και φροντίζει για την επίλυση αυτών.

Δείχνει πάντα τον κοινωνικό του χαρακτήρα, ευαισθητοποιημένο στον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη.

Καθημερινά φροντίζει να εμπλουτίζει την δράση του με όλα τα παραπάνω, αφήνοντας στους επόμενους, γερές βάσεις για την σωστή  αντιμετώπιση προβλημάτων.  

  

Επικοινωνία

Σωματείο Εργαζομένων Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Καλαμάτας
Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας - Αριστομένους 
Τ 27210 28633
email: sekkalamata@gmail.com

 

Αποστολή Email

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Ασφαλιστικά Προγράμματα για τους εργαζομένους της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Προσφορές Καταστημάτων !